Struktur

STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN MADINATUL QUR'AN BANDUNG 
Pesantren Tahfizh Daarul Qur'an Bandung
 • Ketua   : H. Zainuri, S.E
 • Sekretaris  : Rizki Aminullah, S.Si., M.M.Pd
 • Bendahara   : Ir. H. Budi Fadillah

STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN MADINATUL QUR’AN BANDUNG

Pesantren Tahfizh Daarul Qur’an Bandung

 • Pengasuh                         : Khairurrozi, S.Pd.I., M.Sy. Al-Hafizh
 • Wakil Pengasuh              : Hernawan Nur Abadi, M.A
 • Dewan Syariah                : Bambang Priyanto, S.Pd.I   ,Hernawan Nur Abadi, M.A, Indra Ruwadi, A.Md
 • Kepala Kepengasuhan  : Achmad Fauzi, M.Pd
 • Kepala Sekolah SMA      : Adri Ramdani, M.Pd
 • Kepala Sekolah SMP      : Oky Pahreisy, S.Pd
 • Kepala SDM                      : Kosasih, M.Pd
 • Kepala Tahfizh                 : Muhammad Mahmud, S.Pd.I
 • Kepala Tahfizh Camp    : Hernawan Nur Abadi, M.A